yf" BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .ia dat na* sn vast en nemen i kan r iia a 1 d e Jyk j langs rt iemand lomen een ïen. Aan- i in staat ïoud van Cclb 3 nemen Brt in te Ljven loe ien Y gaat met =rkg evers 3 in 3rd La den Inr inge- jeKomen 3...d doesv 3 uitgave ïd" in ieelt me- ferdruk- beschik- 3ht er ikt kun- lagen ?uik Kan i achter- iht. Lng ui is het i er ei Ken .■•sussen ,i 3tandhou-j voor zuif jae jJiaconiën en Armbesturen binnenkort ter bespreking 'van de belangen der armenverzorging vervoegen. Idesloten wordt «.freriks uit te sluiten van ae steunre- I geling besloten worat 1 .iNbruinsma van de steunregeling uit te sluiten en hem in overweging te geven een eisen tot ali-t mentatie in te stellen, -n afwachting van ae toewijzing van zijn in te dienen eisch zal het maatschappelijk hulpbetoon verzoent worden eenige ondersteuning toe te Kennen a J/y i Besloten wordt de Uitto.Comp. prijsopgaaf te vragen van de levering van overdrukken in hoeveelheden van looO stuks, inbegrepen het bedrukken van aen voorkant met he aanwezige cliché van net ooester x.atuurcaa. Besloten wordt het adres uen -kiad aan te bieden met voor stel het Bestuur der vereeniging te berichten, dat .een tusschentijdscne subsidie wordt verleend en net verzuek desgewensent kan herhaald worden vóór de oehandeling uer begi ooting Bf93b* P ttjiV 'F K (fa U-'y'j i OP* tfWX j ■t 1'- J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 96