Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud lol hi jks-^nspecteur erkver scnaff in^, 182 ,"ed. J.Lagemaat. e- v xiiü s veis craa v 14ö Hilversum. 183 184 185 Technisch 3u- reau v/h haumanns 6: 4o hen haag Inspecteur van politie Soest. .je Voorzitter. gelingen en Kleuters 3e.dat ook in deze gemeente een zooda nig bureau is opgericht, hetwelk in een behoefte voorziet; 4e.dat zij zich door de hooge uitgaven hieraan verbonden gedwongen ziet een beroep te doen op de gemeenten; verzoent een subsidie uit de gemeente- nas voor 193^ "te mogen zoo mogelijn ontvangen van 't bericht dat ^een gereedschapstoeslag mag worden gegeven. Hij verlof in z=er bijzondere omstandig neaen komt net werkverscnaffingsloun geheel voor renening van ae gemeente. In dat ^eval bestaat tegen verlof geen bezwaar deelt mede, dat de huurder van haar per ceel Bannersweg 6, n.1. het gezin J.J. v.Vlieraen alhier achterstallig is in de betaling van de huur en wel over 19 wenen. In verband daarmede verzoent zij ae be woners van naar perceel aan een gemeen tewoning te helpen. verzoent ae aanschaffing van een chloor ^asapparaat naaer te willen overwegen. juient declaraties in tot een totaal be- drag van I'44u 1 wegens door hem bij voorschot betaalde nleine uitgaven ten behoeve van ae eneente over 1933» I herinnert aan de bij net antwoord op he afaeelingsverslag der begrooting 1 toegezegde onderzoek omtrent de noodza- neiijnheid van het aoen aanbrengen van een lichtpunt en een aanduidingsbordje aan de woning van den commandant ^er vrijwillige brandweer te Soesterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 97