ffa/r- "J- V 4' v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen in een bciigidus .en, zijnde der kwita ch en vui: wordt Desionen. n boom sï^dresèant te berichten dat de boom zal v, n vergunnijndien de daaraan verbonden oosten aa or een uiimeent JiCoiS woruen gestort. Voorts zal de n behoeve morden indien daarvoor een bedrag van i'. 37* naald, vies uitgil .b te naar ot er£en at I orden verwijderd p* 2,5^ in ae &e- dam aangebracht tt' 2,50 wordt be- iet berm^dressaut bericuten dat niet tot grondaankoop wordt ia n de Birico ver gegaan. Y s sectie H v' wil ver zoo Is j welk zou 280 TO. vergj- wen A^.i.b. te berichten dat grijs wordt gesteld 00 L* naar den mmdhaving van den tnans bes taanden paddenstoel. f het nootiet Comité te berichten, dat bedoelde cursussen voor te cursua^ze gfemeente niet noodzamelijm worden geacht. m zijn 0: V ïMi bepaalde .iet advies van jouvi-en oningtoezicht «ordt rordemvN-ena op het verzoen beschint. Van .Veede* n afwij^flj technisch ding van 19 i'ebr. ï1 uitï°tioëlHaai 6en credi« te vragen van f.140,- voor dit t van hetLueJ-* 1934-, ing lari&s neplaan be jlanti"'. lAtJj. V Vi so.: 'H cici S ca, Ciló. t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 102