ru r 7 r BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen staan- el t de erom- 30 Ja- 1935» 1 .^..v.a. is aan ïrichte de ;raat ieft in van adressant te berichten dat tot verwijdering van een iepenboom aal worden overgegaan, indien door hem een bedrag van £.2,50 in de gemeentekas wordt je stukken voorroopig te deponeeren. P Jj V l*Jj- <k' m ae in ten srediet dat hoi: van voor Ltgifte 5er Ly iart .v.Liy. lhlb 4.6 14C1 er 1 Me. bliga houders oorkeur sieiee- z te iart ö^ïiX-Cr&i' i 't de izit de; overge istel- ii j'ka- ben Raad voor te stellen tot inschrijving op deae lec- Ining. >- 4 "hhgi. aangezien uit de gemaakte berekeningen blijkt dat bij handhaving van de door iiet Rijk vastgestelde normen, bij aanvaarding van een grondloon van f.ljj»»-- p»w., grootere gezinnen in vergelijking met de thans door maatschappelijk hulpbetoon gegeven steun een lagere uitkeering zullen ontvangen, wordt besloten dit 1aen Raad mede te deelen en machtiging te vragen te overleg met de Regeering te plegen ten einde een bevredigende regeling te komen. ae aan terza- tot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 104