NOTULEN Ax. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Januari 193^. Tegenwoordig de Heeren G.jJeketh., burgemeester H. van jJ.Qo.ster en ~o.de es enet houders Secretaris J u A. «ba tenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers - t/m (71 Uitgevoerd Afd. I: 4; Afd. II: V Afd. IIIAfd. IV De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 10