/Tu-fs/j BESLISSING Afdeelinq I A j Aanmerking? en No. tröle st van er het ,otificatie e rg o e- :o..icn toe- 1 van raa t i de i kos- ring vat. 17, eer- jst te ers van or de amingen leine vergoe- ens weg- e water-j aarahedofi ■raat. ;t de neroLi- dd. 14 .e direct •leiaingj >7 B eb rui' 'l met hei >5 in ret en het a, tot ixt ver ia or aen iv;eer our aen ldgee- aaen van de sloten wordt het geval ter kennis te /erzekerings liy. "datum" met verzoek op nering tc^en e ctelijne aansprazelijnneia ae ^c-le'-tcn JQ schade met P.van Asch te regelen. brengen van ae Lu grond aer verzei- j hen Raad voor te stellen te besluiten tot net aanbrengen h aer geadviseerde beplanting. j hieromtrent net aavies te vragen van ae Commissie Open-| VUnf: bare .erken. ordt besloten. Adressant mede te deelen dat gelegenheid tot opname ae- \p dn. 2er bekendmakingen wordt gegeven zonder dat daarvoor eene vergoeding wordt toegekend. iot toez:ennin& dezer schadevergoeding ordt besloten en het bedrag tt ningstraat" bestrijden uit aen post verbetering ban- JJ iH .idressant mede te deelen dat voorzoover te beoordetlen is voor bedoelaen opslag geen vergunning noodig is. oe gevraagde vergunning te ..eigerm J aJo hl ï4 X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 110