NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren d» vun kloos ter en ^♦JLod€-«sen-, ettiio.ua cus-» Secretaris Afwezig Gr.IiS Burg Accoord De Wethouders, /c- UL. De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I r Afd. II 230t/m21.7.1 Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 112