ff roottV i t verdoe, e van P. bouw' var ur op e f sstraat de mee- iers om- Afdeeling Aanmerkingen Sijesxotfeu wordt de aanvragers te berichten sax c g);igè beslissing op hun gewijzigd plan in ov^r e, torden genomen indien zij meaewerken tot het v; mn net bestaande schuurtje, .co verzoek hieromtrent oericntcn te esnssin, ot uit- Verl. rit dit ht door met de iciit, dd or de gt' i'3 644 met het op he t voor- para- mei t de wal: eschiicki, alsen de: d uUrng i ar toekc werking tot be- cven med xo ij an voor Losten au i closet der o.i cgenstel jven vau Lldit,de ■- de toemet. mende ift van ;ouviveror -ubbel j i e h mtheff in voorge- Besloten wordt alvorens e„n vies der Üonnssie voor. het u en Ocslissing te x.exien ne Uitbreidingsplan in te ad- i? lot de gevraagde uitbetaling wordt besloten. ajeze oosten voor rexenin. Ler ->s gevraagde ontheffing te verleenen onder voorwaarde j lx van storting van een bedrag, ad f.2Öb,40 in net wegen fonds en gratis afstand van een strook grond, ter te van plm. 4-0 M2, van het perceel, sectie n.lo7° eca' ■*5 - O X 1- tg i i v -Li'1" 'lil w gil bC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 114