Volg- num- Afzender of voorsteller Korte mer 23<o ^37 Datum i'.v,u.-,euu ,Lolen- s Gri.u u p3,*^do sc. r.B.H.P.Rosenbooiï ^dvocat.ï en procu reur te Amsterdam. verzoeti 37-39 te den Lange Brink- Lerkpad niet meer de perceelen nummeren aan weg, daar zij van liet jte bereiken zijn. pe ie chnisch Ambtenaar belast met de ileiaing van Bouw- en oningtoezicht heeft geen bezwaren tegen dit verzoek e adviseert bedoelde perceelen te nummert Lange Brinkweg no.33 en 38 brengt schriftelijk naar voren bezwaren inzame de exploitatie der woningen der tl dus Sint Joseph te Soest, [deelt mede dat de ed. Jalet veroordeeld jis tot betaling vande proceskosten t. ;vei-schotten f.14,50 en honorarium jf 100 en verzoent te mogen vernemen of de gemeente betaling van dit bedrag verlangt, dan wel, of zij, indien de wed. alet niet in beroep gaat, deze kosten niet wil invorderen. ie e adi re reen: eslot* 2 j 2 J luOtoèllci ,oOgSL -_6 Jl iCjJclQ. j 110 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 115