1" /ftf. kP/Jt Brink- iet meer et de icht nuirjmere (I BESLISSING Afcleeling en No. Aanmerkingen ;aldus ;ordt besloten. S? oJIJ V bïji. bezviarer: advies in te winnen van liet bestuur der oningb ouw- o en der Jverecnigin^ 'Sint Joseplr'1 s" Soest oordeeld Biesloten viordt betaling van dit bedrag te vorderen. j [Pal). sten t. ernemen bedrag en de deze W d(hv Zi 113 e1' Z O e Jx t I UKi I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 116