M?.-- Volg num mer Afzender of voorstelle r Datum Korte inhoud 24o 24 7 k4o „ulO-Lu oj Van 0.er --xA Amsterdam. o u2 i i> o er aeelen mede te hebben zor0 geuragen voor de verlenging van de "brandverzeke ring op de in het raadhuis aanwezige schilderijen van ..F. Selderbeek en ver zoeken de oosten ad f.20,60 te billen overmaken verzoekt mede te dealen of 4. en in teresse hebben voor at aanbieding van een geldleening cegen een rente van 4 ,-j en parikoers, plus een afsluitprovisie van D vraags machtiging de sirene op het ge- imeentehuis te doen herstellen aangezien deze tengevolge van een gemaakte fout in ae bediening door inwendige verbranding de lf eet is ^eraakt. Je totale kosten be dragen f»5ö,-- voor herstel sirene en f.34,70 voor het afnemen en het wederom stellen van het toestel met installatie. jen omen ieslooe kan or oi^ aanb d en jeslo „e jveld jSuiter te plaj ma der 7 lu ij. jL x i i s b u i c en trustkantoor v/n J. Cornego-o-r s -Gravdnhage. ijj e k 0 s u li lol C J. 1 tig

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 121