Afdeeling SLISSING Aanmerkingen r^ex^e lien j6 üosucii ad fnoóu .orden voor a ekenan^ o<.ei gemeente in- ~i van |an 4- ovisie et ge - ii£c2ien in de .ding de- n be ne en wederom ,alla t i e Besloten, «aardt te b er i ent en, dat op de offerte nog niet Jj/. ,,a.i worden beslist en dat bet oomlege in beginsel ingaat r'> üo -Aanbiedingen waaraan geen afsiuitprovisie is verbon- }U J<P,jr d e x 1 ||3e sloten wordt den Commandant aer Brands eer uc beest te vy* *jï-tn Ijmachtigen overeenkomstig de offerten aer firma droene- jveld Co. te .nusteraau en den installateur A»«J*J«de •re alnier de sirene te doen herstellen en opnieuw f/Zó. 13 iüLuits te plaatsen. dan den daad een verhoogd crediet oen oedrage van rond 9t,-- aan oe vragen egens onaerhoaa aer sirene. n Vei - CL)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 122