'/■X- NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A.ui VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren ïl. van. -ulooster ...en x_»j_,od.e..e s.sr:..j.e.eii.QUcLer.s.,... Secretaris o G Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. Afd. IV: .0 iiO x L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 124