jui/ij Mi /fle- &M- BESLISSING Afdeeiing en No. xardfadat op tondagexi en daanuene. geli j a te stealen Giir.istelij ae x eeötv.c0en iie voors ouiini^cxi sxecxi'os tot 4/a uur n.iii. na 8 uur at .ioöen worden gehouden van 2 V Ne slot, en worat op net aanbod 111 te gaan en daaromtrent net advies in te winnen van de Commissie voor het Uit breidingsplan iiesiouen wordt de oeide termijnen ,r.12.058,77 ten spoedigste uit te liesxO.ca wordt net oezvse xr van den -.mnisoer ter xcenms (te Drengen van ne o oesüuur uer bouwvereeni^ing en ctmar- .fbij het, misnoegen ui'o te sprexcen over den 0ang van saueii me0 de mededeeling, dat wordt aangedrongen op mnatrege- mn tot voorxeoming aezer ^chtersxand in ue toexcomst en tot invordering van ne u ci.cxxtsrstailiQe Dedx*rg, aan^e-iien anaers het College voornemens naasting der woningen aoor de is te ovc gemeente oUcel nog verschuldigde Gc en besloteix vorderen. V' 'op grond aat de Commissie voor Openbare adviseert en mede op grond aer financie ordo besloten de beplanting voorloopig erden alwijzen 10 consequentie^ Uit te b tellen ij SXÜ w t.1* tvOXG Ci e Ou S Ui.il*i j-iC VO. *-**cilcIX 3 On a O X /OO* S 5tV QïldS xt 0 lx-0 c -L Cl 0 X 0 r - - GO l» 2t wil 'p-y 0 'X cL iCl iTv»6ïl OX GO G iüoet Vvoraen uvor- i 3»xi Cc 6 £10 Cm 0 d6t 1 lljjg, O J. oè G -i li II1 Soeil Ol.ieii xlhuur in te - Vu -f pi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 126