//U - 1^. /Ho. giiiie eil té i OSïlVi e t fende de jaren 6 weiceri: n de ver- er te van het ereeni- tkantoor enst op uur n over me ente cember ar 1^34 ig de ening eente- e stci- ercenta- door euening- er te bc- 1 rcentagc niet uic caal te h.eij s g iten- ut in ang van r ^.Uiiide LISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen Besloten wordt den rechtskundig aavis^ur ar.Beunke van "I3 112icii"^ *v5in aen r.31Q. _ln rzoek in deze nader van advies te .Gillen dienen. '-SiA "C V; 3esloten Hordt te berichten dat in geval de sluiting var» Jk, het kantoor onveruiijdelijk is, he o Jorlege zicht daar te- j\ en niet zal verzetten, -r zal echter op gevezen «orden j* Myt* dat de gemeente net een inwonertal van pin. 16000 tel dv, ctli Sp 3?cldl xC ïiiëi b jL i j V 11 iiicl -o. en op een behoor li jae telegraafj- verbindinto .Vordt oesloten. ordt besloten. Aan den raad het daartoe strekkend besluit voor gen. te dra- aJj. .ander ..aiteriji d gene e. i-s e n a u verzoek n d om- r en de- de lei- [Besloten wordt de vergunning met een proeftijd van ari< jaren te verleenen conform het besluit hiernevens als (bijlage gevoegd. van '0 jaarstukken zullen ter inzage vsorden &cièg,ci en 0n au Ivics in handen gesteld worden der financieele JozLuissie teneinde daarna de vourioopige vaststelling bij den raad voor te dragen. 1 /O DCC U 13}

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 128