Hïofr- JY". /fUh' SLISSIN Afdeeling en No. Aanmerkingen Het voorstel van den Voorzitter, de vragen te beant woorden als hieronder aangegeven, wordt aangenomen. Antwoorden: i. 3< Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet ons eerst benend gemaakt worden welke oepalingen van bestek no.4 dienstjaar 1^34 niet zijn of worden uitgevoerd overeenkomstig de daarin gestelde eischen. Voor dit antwoord gelat hetzelfde als onaer 1. medegedeeld wordt, dat het werk wordt uitgevoerd in overleg met, mede onder toezicht van en geheel naar genoegen van den Provincialen ,;aterstaat. me vrijstelling wordt verleend. oe vrijstelling wordt verleend. ft /fÓJ Z jonform net voorstel wordt 'besloten. De inmiddels ingekomen verklaring tot grondafstand als in net voorstel bedoeld, wordt aanvaard. Aan den Raad V j voor te stellen den grond in schenking aan te nemen. •Aan aen Raad Voor te stcilcn alsnog een vernoo&d subex- r/A are ad f.l^uü,-- te verleunen. kennisgenomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 12