NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 12 Maart 193 5. Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Deketh, burgemeester, H.van Klooster en JL.Lodees.en. Secretaris J G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 262 t/m- Uitgevoerd Afd. 14 Afd" 11 Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 130