15-5-'55 Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 262 Technisch Ambte naar van Bouw-en Woningtoezicht biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning met de daar bij behoorende bescheiden en teeke- ningen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 131