NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 15 Maart 193 5. Tegenwoordig de Heeren Mr-G.Deketh, burgemeester H.van Klooster en K.Lodeesen. Secretaris JG .A .Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 2 65 t/m 279 Uitgevoerd Afd. 1:4*. Afd' 11 Afd- 111 J Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 134