4 /ÏU>. fff [tJs- V lil v wCh- V iA'l v Wh* zigingen luit dd. art .9 dever- wegens in de r werk er Ban- st met ngt hier- ven dd. jl de Water- jven van in ver- 1 894 M} a per 16 ide niet eening ige en iet recht in op een ting 19^5 BESLISSING Ben raad voorstellen de verordening overeenkomstig de inzichten van den Minister te wijzigen. Een bedrag van 44,70 uit te betalen en het bedrag te verantwoorden onder den post "vernieuwing Ban- ningstraat Afdeeling en No. Aanmerkingen 1/ JU' Van het recht van voorkeur wordt gebruik gemaakt door //fr J} in te schrijven voor een bedrag ad 1000,=. f' L ir V/.E.A. jen het 1 terrein; als sec- M2. tan een trijd Aan den Raad voorstellen tot den verkoop over te gaan. Een zilveren medaille wordt toegekend. jarig ^000,= Besloten wordt voor een bedrag van ^000,= in te 1915,de i schrijven op de aangekondigde leening gemeente 's-Gra-^ April 19) venhage obligatieleening 1925,koers 98|-. izit der

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 138