num- Afzender of voorsteller i Datum mer Korte inhoud 279 Wethouder Open bare Werken Door den wethouder wordt naar voren gebracht, dat door arbeiders ter werk gesteld bij Openbare Werken eenige werken zijn uitgevoerd waarvan men meent dat dezen als productief zijn te beschouwen als onderhoud der openbare school en politiewoning, het maken van een afrastering om de vuilnisbelt en het vervaardigen van straatnaamborden e.a. De arbeiders verzoeken alsnog een toeslag op de hun toegekende vergoe dingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 141