1 1 1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 1 oren r werk ige men zijn te enbare ken van lt en borden Besloten wordt de werken als onderhoud gebouwen en het maken van borden als productief aan te merken en alsnog aan de arbeiders die daarmede belast zijn ge weest een toeslag uit te betalen. het maken van de omrastering om de vuilnisbelt moet volgens het raadsbesluit uitgevoerd worden door tewerkgestelden (armenzorg). nog een rgoe- 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 142