2A NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 16 Haart 193 5... Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Beketh, Burgemeester, H.van Klooster^ erl K.Lodeesen, .Wethouders. Secretaris p.C.Groot, v/aameiriend-. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers -3.1Si) t/nri Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 144