/flel'Mf lij* ugekeur- 934, 4e ring van ngen- BESLISSING Afdeeling en No. Aa nmerkinaen .ièt bestuur der Lngendaalsehool met den inhoud van net IM- /c schrijven in hennis te stellen. d dat t be- n de rschool- jaren. en aan ,r uit- .ier ing over n even die zal Staten n ge- ,ntoor de 4e i en wel .der mg iid tot iw ing terrein lid de. i heeft Ls het ibele vmc- ïn onder liextoe :op mede, r hem made nog i hier in te ;onforin het voorstel wordt besloten. Besloten wordt de nadere berichten van den aannemer ai te via ent en. rzoek i de j Gelet op het schrijven van Gedeputeerde staten du. il i December 1934, se afd. no. 41G4/s3bGwaarbij toestem- ming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning vserdt besloten de aanvrage no. 1/1003 in te willigen. ZcC£tK t .A - C OIÜ-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 14