NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ...aart 193 Tegenwoordig de Heeren G.-ifcxceöiiJur^c. .uc-oor iivan .vlugs ter un rv.^odeesen.}. gtxiouacrs Secretaris r.G*A»Bat©nl3urg, Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 4<g- t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 150