Volg num mer Afzender of voorstelier Datum Korte inhoud Ü94 29 5 JechnAmbtenaar openbare Jerken. de Gemeente-Secre-j taris. [bericht omtrent jgevoerd met den besprekingen welke zijn ho~r o~. v.d ..orol inzake jverwijdering van een boom staande op de aoor hem aan de gemeente afgestane stroo, gronas voor verbreeding van ae Banning- straat. biedt de ontwerp-voordracht aan waarbij aan den raad voorstellen worden gedaan met betrekking tut de goedkeuring van een drietal werkobjecten uit te voeren jin werkverschaffing, t.w.: a. maken van een plantsoen met vijver aan de Banningstraat op 11 noog- maken van een wandelplaats van aen _>oesterberg c. ontginning van woeste gronden voor boschaanleg. Bij de behandeling van de voordracht wordt door den Voorzitter gewaarschuwd tegen het bederf van .natuurschoon door ontginningen, in dit verband wordt door den Voorzitter voorgesteld het ontgin ningsplan voorloopig voor de helft van het door Staatsboschbeheer gemaakte plan uit te voeren. Je Voorzitter vraagt de vergadering machtiging de uitvoerings werkzaamheden in verband met het behoud van het natuurschoon met den dienst van Openbare erken en Staatsboschbeheer te mogen regelen. r T 8 te D

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 155