ie zijn inzage 5 op de ne stroo. arm ing esloten wordt het rooien van den boom in het rijwielpad J/j „e verbinden aan de nog loopende beslissing op het ver jzoek van J.v.d.hrol tot aankoop van het perceel grond laan den Schoolweg. waarbij ge daan g van voeren ijver 1 t riOüg" voor acht schuwd n door dt door ntgin- ft van kte plan agt de rings- behoud nst van heer te voordracht wordt gewijzigd vastgesteld. Jf ,e rijkssubsidie zal ten spoedigste «orden aangevraagd ,an den Voorzitter wordt machtiging verleend bi. -roering der werkzaamheuen namens het College te waken voor iiet behoud van het natuurschoon. j de uitSqovAap/ K'P T\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 156