NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 22 Maart 193 5. Tegenwoordig de Heeren Mr. C.Deketh, H.van Klooster en K,Lodeesea- Secretaris P.C.Groot, plv< Afwezig JG.A.Baten.bu.rg- Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: 6L Afd. t/m3.P Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 158