r v 1!m BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 5,no. Besloten wordt de gevraagde vergunning te verleenen, l- chting ftapin- sectie an. s uitge- Vrijwil- ambte- bouw- knc,_ Besloten wordt na aftrek der voor administratiekosten L/- er cri- gedane uitgaven uit te keeren aan het hoofd van den 1/4 keuringsdienst en den hulpkeurmeester naar reden van /y, *>/*<- 1:2, aan den heer A.Winter 84,77 en aan den heer tgaven h P-J-Sroat 169,53- 1934 inbrengen 'scheiding heer in de Ben Technisch ambtenaar te machtigen een afscheiding te n doen aanbrengen voorloopig ter hoogte van 1 Meter. •v r >eren van l tot het waar- s toege in 13 De gevraagde machtiging wordt verleend. V- Jt- vïiW n - X "L™ 4- -rv v-, A T\i1 /-, "4" as -w ,1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 162