o r t e Volg- num- Afzender of voorsteller mer oningstic Jat i ng Patrimonium jocsó. je Voorzitter. re stuur Voetbalver]' eeniging en AtJale tierclub "Soest". ijv d J3 r 1 n n f re .e teringpaa 3» J.ruigenBiristr U oOc S o inspecteur van Po litic,. j ,j .jriLuucr. .o- nin^innelaan 3b oOcS'G [geeft inlichtingen inzane den bij Jaare isticJating bes taanden huurachterstand stelt voor het verlofsjaar 1935/'193b va te stellen zooals op hiernevensgaanden staat is aangegeven. [vraagt ter versterking van net trainings^ [fonds der Vereeniging vergunning tot net houden eener fancy-fair in de Zaal van Bosch en juin op Zl,Z<;,Z3 en 24 Juni a.s Je Inspecteur van Politie brengt hierom trent advies uit bij scnrijven au. rz haart j.1. no.Ö7/4. vraat van de gemeente direct in nuur tel mogen ontvangen net aan vijlen E.Hiliaors[c [verhuurde stua gronds aan het etering- padwelren grond hij reeds acht jaren in onuerhuur heeft -had. vraagt vergunning tot het no6en aanbren gen van een reclamebord aan zijn tuinper!- ceel. je Teciinisch ambtenaar belast met de leij- ding van Jouv- en oningtoezicht en de Inspecteur van politic brengen een af wij .zend advies uit. :e [adviseert bij de toegangswegen tot de g meentelijke bosch- en heidegronden borde jte plaatsen met het opschrift "/erboden toegang. >.rt.4ól Jetboer van Strafrecht. verzoent e~n verlof A voor de voorlees li-„eit vaxi net perceel i. olcr; straat o.* 95- verzoent alsnog een aanvullend over 1934 van f.499»1'/. subsiai t ter j~—v cX o C O t -L jL j Jn. hulpbetoon re JOcS'u. i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 165