IT- y j hare tand ,an nevenvermelde inlichtingen wordt kennisgenomen. .öslotcn wordt het verlofsrecht vast te stellen overeen 193ö vasltil -ander fI domstïg den hierbij als bijlage gevoegaen staat met een einduitkomst van f600- - tot het al van Juni a.sL hiérom-| 1 muur tel J li lhors. stering- 1 H jaren ianbren- it de leG L. en ae e n a -L ij. tot de ge ien borde erboden rafrecht. oorloca- aat O i-i suüsiaic besloten wordt de gevraagde toestemming te verleenen o> der de gebruikelijke voorwaarden en voorts overeenkom- .aart I932» no«3914/G VJ) 3 de uuur geacht moet worden to zijn ontbonden) tengevol ge van geblenen onderverhuring van hen grond, je Orond voorts te verhuren aan J.v.d.Brink na ingewon nen advies der Commissie urondbedrijf a la' 3CJUH. Overeenkomstig de adviezen van bij Bouw- en oningtoezicht en ó6ix m'eclxni scxx aiud G6ix&cir Politie, resp. dd. 18 ...aart 1935» no391*-/6 en dd. sz ...aart 1935» uo.3910/3 wordt oesloten verzoen te beschikken. •o. w 1 j z e nd op het Besloten wordt tot plaatsing het advies van de.. Insoccteur .er borden overeenkom van 193 V o ar doexx tie o1i t x ehd no.39 19/ ar g V V ►rts v. o rat besloten an den .scnnisca Ambten met de leiding van Openbare ernen opai* c. te geve.n •atsing van bedoelde Dorden en dit plaatsen ee doen geschieden in ov&rle, met den inspecteur van xOÜ st Bêslo oen wordt aan J J".Brummer een verlof a te verleene voor de., verkoop van zvüak-alcoholischen drank in het alein voor de vourlocaiiceit van net perceel, plaatse lijk bekend in deze gemeente, molenstraat o.Z.no.95» ,;eike locali^eit een oppervlakte heeft van po ^eSiOten wordt den naad vour t< vullings-subsidie voor 1934 1= verlcenen ad f.499»l7 oer sluitend maken van de rekening over 1^34- l? «J- V iikjSl 'JlSl jLiiin^s ól. <6 .6 bl/1 1I6 G £X,CL '/1 o S Y coil 0.6X1 XXiSjJ'wGGtjLl-L Vei. i i jtO G 6 Q.Ü. <6 <6 j_) 6 SlÜ G 6 XX vvOd.CtG Cl 6 61 Y 6 XX _lj XIX jl^xOX* 6 G Ui 6 Q. 6 G 6 CL66«i.6iij O. - G i t. b u c <6 X uXX G 6 ±1 ^7"a-jXX Cl 6 XX -L XX S_G c- O G 6 Gil* YcXXX Sik U.U J 5 ui 6 G G O G jG leb-.. -p v* 1 9 y b c XX oXi cxd6ii0>. 6 6X1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 166