Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 319 320 G em ee*rte-Oxi 0 v su&g .vüu;i- en réning- deelt mede dat ...van Sitter tot nu 00e in gebreice is gebleven aan de gemeente te betalen een bedrag van f.30,40 we gens zijn bijdrage in de Kosten van trottoiraanleg aan de Van .7 e ede straat en verzoent hem te willen mededeelen nelne verdere maatregelen tot invordering ülOStöH v?oxci6n g6H01il6Il* biedt ter behandeling aan eenige ver zoenen om bouwvergunning vergezeld van de noodige teeiceningen en adviezen. 11 m i i ct cl X* C Oo dl i C„1 0 V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 169