NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Jc VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .11 Januari 193 5 Tegenwoordig de Heeren lirG.lieiceth,Burgexaeester xi. van J-OOS'oer en .^..uade ese.n t uxiouaers.. Secretaris J >GAlat enluré Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m a4 Uitgevoerd Afd. Iéy). Afd. II Afd. Afd. IV: l i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 16