'f nu toe meente 0 Wü- van traat en n welhe ing ver- :ld van ,en. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen gesloten wordt H. van Sinter te wijzen 00 zijn nalatig heid en hem aan te schrijven ten spoedigste aan zijn verplichtingen ne voldoen. u-elet oo het advies van houw- en oningtoez_chtnos. 35/22, 35/42, 35/46, 35/47 en 35/44, vsordt besloten de aanvragen nos. 1/1G3ö» l/lCp6, 1/lGóO, l/lüól en 1/1G5Ö n te willigen Ou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 170