Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 321 .V.Aannemers-en egenbouwbedrijf I .Glianen naar lei 32^ .V .bruinsma oen blieklaan 25» 323 b.J.Kosmuller i.ieuwstraat ld. 324 32p 3ko Agent aer Arbeid! bemiddeling. b. .G.Jager, Kas' sier, bussum. u J(TAnegt. öc 4e nen, Amsterdam. geeft schriftelijke bevestiging van ae overeenkomst gesloten tijdens de gehou den bespreking met' het College op 10 maart 1935 betrekking neb bende op de herstelling aer ebrenen aan de banning straat en ae regeling van betaling aer aannemings som verzoent alsnog toestemming ^ot net mo gen gebruiken van de 40000 st.cem.ent- steen ten behoeve van aen oouw van 5 s'c- dubbele woningen aan de jchoolstraat voor welken bouw vergunning is verleend). Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, oer last met de leiding van bouw- en woningj- toezicht, dd. 25 haart 1935- verzoekt verlenging van den termijn, binnen welken met den bouw van e«n win-j keimagazijn en pakhuis, op een terrein- gelegen aan de x.ieuw straatkadastraal bekend in sectie a.3362> «-n aanvang moet zijn gemaakt. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitgebracht door den tech nisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht, ad. kö „.aart 1935* biedt ter kennisgeving aan het, door ac Commissie goedgekeurde verslag van de verrichtingen van het Agentschap der arbeidsbemiddeling over het jaar 1934. verzoekt een opgave te Willen verstrek ken van de door ae gemeente verzekerde automobielen teneinde &--n premie-offer te re kunnen doen. maakt een offerte voor de verzekering van een ,11-bisks-verzekering der ge meente-auto' s 9\ j-ang sche. [ónti kdme.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 173