I J- j /ft*. MïA BESLISSING l aan een nieu- ver- werk ioin Q.16 jU.it.nop - de gara- .eizoen or verhu- Let joes- 25u .neven er na rden t ver- .nning Laar te ont- geen .egeven. n zunner. thans .ing op tbrei- n wordt oor Q. ,chte be ie iscnen 1 iiiLiui s s i e bouwin03- P.de iuizen :n hoen- ming is op een ihoogte •t uitge-j taarbe 1 woning 2 9/14. van oo man niex jen boom te verplaatsen overeenkomstig het au vies van den Technisch Ambtenaar van openbare lernen en tegen oe-^ /y talin0 van f.gjpu aan kosten. jje machtiging tot verhuring van het lokaal tegen aen fytj.vY' prijs van i'.kijo,voor neo seizoen 1935 wordt verleend4 Aideeling Aanmerkingen aj6 vergoeaing van x.4,-- voor de verbrande .hel wordt J goedgekeurd. aen ...aad voor te stellen ae tarieven vast te stellen zooals op hier bijgaanuen staat is aangegeven. ndressante te berichten confori missie uitbreidingsplan. net advies van de Jox ft*. J^tf/ 1 3tré •r zijn geen termen aanwezig om ae bebouwingsvoorsenrif-j 1 ten te wijzigen, aesioten wordt aen naad te verzoeken n het College te machtigen adressanten te berichten, aat op nun verzoek niet kan woraen ingegaan. vjp net verzoek wordt afwijzend beschiet. jjjir is,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 176