num- I Afzender of voorsteller mer Datu m Korte 340 /er. Soest-duid. 341 C.ju.van 'lijk, /eenzoom 1 Soest, 34g ut /oor^itutr. 343 ae 0 0 r z i u t e r 344 x e c hn gjxib t na a r Bouw- en /oninfa- jzendt een lijst waarop verhield een aan- jtal wenschen, verband houdende met den Idienat Coen'oare ierken. prtenscht noogere loonuiticeering wegens pwerkzaamheden bij werkverschaffingaan gezien door de ongunstige terreinen geen voldoend weefloon nan worden verdiend. jstelt voor aan den Raad te verzoeken het jtoegestane creaiet ad f2 50- - voor be strijding van de jeugdwerkloosheid om reden van een zeer groot aantal jeugdige werkloozen met f.2GL,-- te verhoogen en te brengen op f.450, gaat over tot openbare aanbesteding voor levering van oenzine in 1935* Ingeschre ven wordt door 5 gegadigden, t.vs. m.van den hroez; te Soest l.Borrestei jn 11 J.B.I.k. A.kugers J.lUllig biedt ter behandeling aan eenige verzoe- ken om bouwvergunning vergezeld van de boodiöe teekeningen en adviezen. inhou ÜOl^xCli

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 179