i aan- b dfcxi _.e sloten wordt een afschrift van de lijst te zenaen i aen 'Ïechnisch Ambtenaar Openbare /ernen met opdracht Maan de wenschen re voldoen indien aal-tte naar het oor- ui ,ens aan- ;n geen .end. ren net or be- i om I - ugdlot y ;:en en ig voor xschre- vsrzoe- an de deel van den etnouder iu0oej. niet te vervullen zijn worat wachtOmtrent net resultaat -eheel wordt bericht ji is. indien .enscnen daaromtrent advi s in^c- van net onderzoek in zijn oj net verzoen mn niet .vOiuexi in^^g^an. ordt besloten. e insciirijvingsbiljetten worden den Ïechnisch ambte naar Openbare ernen ter iurin gesteld om te dienen v. advies, xntusschen wordt de gunning antoehouden. Jyz, uelet op heo schrijven van Gedeputeerde Staten ad. So art 1935» 2e afd. n'o.053/535» waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der gelet op hi 35/43 35/3^ CL o advies van Bouw- en oningtoezichtnos. en 35/34, wordt besloten de aanvragen nos. 2/3651/1057, 1/1050 en 1/104Ö in te willigen, 1 I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 180