Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte innou 3 31 3bb basbedrijf ^eist. basbedriji uvisï vdus fci. j ere tar 1 zendt afrekening garantie gasverbruik in 1334 voor noofabuislciding in de Banning- jstraat en amersf oortschesrraatviegres- Ipectieveli jn bij ie betalen x'<,33 11, en: if. 619,33,2» totaal f .ÖQg,49» bericht verlaging der gasprijs te boes- terberg uet een halve cent per n3 in- gaanae ü-aar o 193 'j deelt mede, dat van de ingezonden lijst van personen die zonder betaling het asci; en vuilnis lieten eghalenalsnog 43 het verschuldigde hebben voldaan, ue lijst bevat 114 perceelen zoodat wordt aangenomen dat bij de niet betalers ook geen asch en vuilnis -vorat opgehaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 185