'«Vr -4 ruin in Janning- res- ,ll7ü en BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen óOes- in- i lijst het as ei: jg 48 j e wordt =rs ook -<■ a ld voorat *bo 0 1dc*t3» 1 i.vsiii c c n l» 0 u d gcLi* md f.852,45» voorts wordt "besloten aan het gemeentebestuur van aeist esh voorstel te vragen, waarbij de bestaande regeling ',/PU.X-X^ betreffende dese aa,.gelegenheid wordt in^etroKken en tot iön nieuwe regeling ordt beslotenirmoudende, aas het nog niet gedente nagitaal binnen een termijn van on0eve^r tien jaren wordt afbetaald. ^our het College ia van nevearermeld schrijven Kennis- (4^ genomen gesloten wordt een afsenrift van dat bericht te doen toekomen aan den iecnnasch .uuDtenaar bij het «asbedn ji au dese mededeelinaen Mordt Kennisgenomen. I? CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 186