m 11 rit rJk- jeidende >erceel ;be ta- Let nog *.t/m 30 BESLISSING Afdeeling en No. Aa nmerkingen sloten wordt het verlof in te trekken en aan adressant terug te betalen een bedrag ad f*6tS5 aaa verlofsrecnt 1 vuil- Ij Conform het voorstel van den gemeente-ontvanger wordt •agen aan 'besloten, iding van costen ;errein 1 een iuweweg ;n huren tstiek- ïhool te ileiding buiten- 'oort te jmeente it de ïierom- dd9 ■Gesloten wordt niet in te gaan op net inrichten van een speelterreindaar de kosten hiervoor te hoog sijn in ae-y |ze tijden. Voorts wordt besloten omtrent dit besluit na-f Ider advies te vragen aan de Commissie voor Openbare ,'ier-j ken. Besloten wordt gaan op het aanbod van adressant niet in te Besloten wordt met ingang van ln Januari 1935 gym nastieklokaal des Zaterdagmiddags in huur af te staan tegen een vergoeding overeenkomstig de door den haad be-j paalde huurvoorwaarden. \p Jj- Besloten wordt aan den haad machtiging te vragen adres- Isant te berichten uat op de begrooting 1935 een "bedrag ;ordt uitgetrokken van f.50,-- oer op de^scnool ge plaatst kind tot een maximum bedrag van/f voor alle kinderen uit deze er begrooting hij zich benomen der bijdrage in kind Besloten wordt adressant te berichten dat hij op de lijst [voor leveranciers geplaatst zal worden* «Jk.» V J' ;emeente, zooaao bij aanneming tot B. en ,ixan wenden voer het de kosten van vervoer van net 'li. tv. 0 <-*yi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 18