Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 3 ob e cim.-dub te naar Openbare .«er-tcen. 367 3öw SaloiiionsSoester 0 ouïnoa ter i alen - nandel .V. Soest de Voorzitter. deelt in de vergadering mede, dat het besluit van burgemeester en ethouders van i^ -aart j.1. tot "betaling van pro ductief loon tan arbeiders door maat schappelijk Hulpbetoon in onderhouds werken tewerlcgc steldvele bezwaren ont moeten in de administratie, aangezien de uren niet voldoende zijn na te gaan. zendt rekening van geleverde tegels ten behoeve van een trottoir aan de foren- straat ten bedrage van f.40,5°* stelt voor den raad een aanvullend Kre diet te vragen voor: a. den aanleg van een bassin voor afge voerd water van net natuurbad; b. de verbetering van de rioleering van het Soester natuurbad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 193