/ft»- J3oc u het tuders in pro- ...aat- ouds- ren ont- ezien e gaan els ten joren- na are- rr af ge ding van BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt tot wijziging van het besluit van 15 maart j.i. en wel in dezen zin, dat vanaf 1 .ipril j.±. aan tewerkgestelde arbeiders productief loon wordt uit- w». betaald voor werken als onderhouu van gebouwen en het ixiaken van borden e.d. Om tot bedoeld productief loon te kernen zal boven de uititoering van i.aat schappelijk hulpbetoon een toeslag worden gegeven, gelijk aan het verschil tusschen produc tief' loon en uitkeering maatschappelijk ^ulpbetoon. ..a raadpleging van het rapport van den lechniseh Ambte- fóaJr naar ooenbare emen wordt besloten over te oaan tot I ^7^' naar Openbare er^en wordt besloten over te gaan tot betaling van de rekening ad f.40,50. oonform het voorstel tori - besloten. JSt/ /UJ-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 194