\X BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen „nomen braat ezen op Leg en Plaa t azwaren ae wij- ge komen zulks ing kun- cn tijd g langs .n deze ;n i de 0e- sinele- jrdt ge- an de i zich. eren toe ns ver- ij nde pe. ndeling hadever- e m t Besloten wordt den heer Insinger mede te deelen conform p gjFj, het advies van den 'i'echn. Ambtenaar dij bouw- en ,-voning- 1 toezicht, neergelegd in diens rapport dd. 5 April 1935» no.3022/5 Besloten ;ordt adressant mede te deelen, aat het voor gige uitstel van de "beplanting langs de Banningstraat is gegrond op de houge mosten hieraan verbonden, doch dat tot de beplanting in de toenomst zal ..orden overge gaan, zoodra de finantien der gemeente dit toelaten. o V' Besloten wordt het schrijven ter kennis te "brengen van j \f •aen Techniscn. ambtenaar belast met de aexding van open bare icriCét, met opdracht aan de bezwaren tegemoet te nomen indien inderdaad van een en ander door adressant ■Overeenkomstig het advies van den 1echnisch Ambtenaar openbare er aen en het advies der doaissio voor Open bare ar aen beiden dd. 2 april 1^35» no.342/&5 wordt de sloten de levering op te dragen aan de .V. O.B.I.x,-. voor Lc At' yAi. den ingeschreven prijs, aelsdagprij s jbesloten ordt aen 1. f.o,0252 deneden den han- v >or a-en een schadevergoeding toe te kennen van f.45>--« Hen B van doe- V ivvr. Qé lsmede hebe- ,gen m st-je- .ft in •uimen ïappeli j i XI O .ÜiCL 5 Sp I*cl Xe O 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 202