NOTULEN burgemeester en wethouders VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Au-eil 193. Tegenwoordig de Heeren van .J.OOS Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders. De Burgemeester, c- De Secretaris, Bevat volgnummers t/jn Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III Afd. IV a Q U. w b. Li J.X.U Li.'vk v, .X b >JL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 204