I - aar een eun en/ vindt en geno-i r e aivön- um voor n ~omen derjaar teden rmenig- ozen ter ng van 0;..en het e 10 bevtns Banen <dbO. 2Ö0 is te 79% meente j- ieö te mogen, iorüoble- te icun- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten v»ordt aan c aoel een "bedrag, ad .en raad voor ce stellen voor dit f5Öó-- beschikbaar te stexlen. jeslo een wordt aaressaiiG oe tijd gelegenheid zal -.orden gegeven een offerte te doftnl. V'f a~£. JTPcPS" rerse po- ge me en- ien ten- 1 ouden en .g in her' iet ver- ;ocstel Besloten «orat aan het, Assurantiekantoor te berichten, z doen. dat uztgelegenheid zal worden gegeven een ofierte te^, ayG Goedgevonden «ordt het wandtoestel door een tafeltoeetel j,c vervangen en daarvoor een crediet te verleunen, ad f740 |V groot Dopen irerband aning- s van .Besloten vsordt aan adressant mede te deelen, aat naar [het oordetl van het college in de gegeven omstanaighedert jnu de commissie voor net ürondbearijf heeft geadviseerd acn urond lo vernoupen voor de runesom van -.500,--, (I k- 'V de naad niet anders aan Commissie zal oesiuioen, overeenkomstig net advios aer nan aaressant ordu op dien gronu in overweging gegeven lei. den kOopprijs ad f.30ü,--. irond te .anvaaraen voui' 001*1 C XI Ccllj det G uö Ij ij 1161*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 208