II 4 NOTULEN 1 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ...èSL. Januari 193 2- Tegenwoordig de Heeren .G.BeKetja, Burgerae&.st.er tf.van AlQQst.er en .i.*,üuefceerM cmüuucI'o. S e creta ris J »(j*A .Bat e.nb.ur t Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m 4v Uitgevoerd Afd. I: 4? Afd. II: Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 20