w V' jq jp van lat uoor j de voor4 5 4 uead- 3e t e e- te van 14 metei oor te opname cïiiatri- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ic g X*cscxig ti*ciicL"t ii.aCcab oiaa«1. Dcxlgxicl a.ls toc oo XIog tex* breedte van lp m» &n ter diepte van 117 m» tegen een icooo rijs van f.2per 42» een en ander overeenkom! dei Dij xlg'G i'c. jjjox* 1> van xgii Gtcnniscn aiuD oCi^aax* ^gvocj-^cig situatie, „angeduid onder G. V ;rklaan lif t van juv, ver- x du O De 1 ,,en aan 1 e kio e n id viseert .nexx on- oor. .ur- zijue betaling en van itbrei- x* gaslei-i ve van u^ cïc ora le.. nen eneen voor^e- ixxa en oi - bij^evoegi Aan Goiloge het Bestuur der vereenigin en even "cu t [o, in e cl e l e ele aanvrage cox deeieü ac-- 0 xie l itsing van een Yh^z jongen in een psyenxatriscue ïnricnuing onder baranuie der gciiieenre in gunstige overv.eging zul een aanvrage aaartoe inkomt nemenindien ovgp6 ciXii^oiïiö ii0 he u a ivi üouv;- da onin^toezient .heffing van net bepaalde in artikel o órdening te ver 1-enen, on .ex vuorv nxnen van storting f.40,40 voor onderhoud s van den technisch ambtenaar ..ordt Desloteix de noodi6e oxxo- i sub 2 der Bou Ver- ixl V <M r- vri jüwid i-_.ii vi-:uvn 1 j ziin0 cc crtu^eii in P Oh is' bs" et ae voorgebracixte .ijzigixxg in ..e behandeling der z.gnleine bouv; aanvragen un de vergadering zien ve. ^nxben S V2 Ax Ga' istelden sllen te itsexxber0- de :>er— - gegeven srr ichten Jl en 4Ö0 i anbrengexx j de be- scixri j ve-! .0. aohoolj - sloten oru t advies RlG npril 1935, uitvoering teciaxiiscii ii o 9/43 te ^evexx over e en^oiiSt ig iie o -iiiOten._ar Openoare cricn dd. V' w _l36S3LOu6Z1 L V O X*CL 1j zXcb£i Cl G i i J. WOL CvbL V O Oj. Oc b uC xlöjl Ct i i U -v 1*gL li 0c/j? *tg Vci^oujjgii c^ïi strüüi». ux ü-u j aan •- oocb'" C> t iiet eèiil O X iU S L. X .e4*0 y XXXXe --U 3 iX ei'X e 1X lx T> 0 b cl <J. 1 X <G O iG 3 O Lp - 1 dïi ilto b cL'vL X w. G G C G J- w ÜCL G Qc ij u Li Li A C G Dw x a G li b G ii 3 ^.4 o xib b Co. CL G g G iliiiwo cl X. o bXü tCii OV G X' wxg ii i^. QiiiS u b G a G ot nG ui X C D X G i CL X XI d GX* G X. c X CL X ii 3 g 112 G cXcXÜ^ o; X w Vi. XX e Xj Cv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 210