i *9 BESLISSING Afdeeling en No. i Aanmerkingen -s.an ae bewoners van den ^orte kelmwegin ant„oora op hun adr~s te. berichten, dat tengevolge van ae aoor den raad aangebrachte bezuinigingen in ae begrooting ïpi? momenteel geen gelden beschikbaar zijn voor verbetering, van aen ..orte er. Toorioopig wordt besloten aan het 3cnooib~stuur meue te- deelen, dut oij het coiie0e geen bezuur en bc staan tegèhj hee gebruik van den voor uen verbouw van het bestuanue j vere~nigingslOK.ua! benoodigden grond en aat omtrent een Vermindering van de rente, een nadere beslissing tal bedoeld in art.£ep in. 0et l> V te vergunning hi e r n e v e n s j.1s ordt verleend overeenkomstig het besluit|; bijlage ^svce^d. 4a '<iU- 11 H,3 Aan adressanten mede te de el enaat tengevolge van ae j (Jty door aen Raad -afgebrachte bezuinigingen in ae begroo- j ting 1935 momenteel geen gelden beschikbaar zijn om aanj* $$1* het verzoen te kunnen volaoen. besloten wordt aan de Arnhemsohe Waterleiding My* 00 tel jp uil' aragen de brand kraan te plaatsen, en dit besluit aan den commandant mede te deelen. be gevraagde toestemming wordt verleend. Te berichten dut de Burgemeester het Coiieöe zal verte- gen oor-ui gen op de te houden vergadering. as É1Ö

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 212