■vv, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen tan den rtaad voor te sx^xien de „celij-t voorbeschreven medewerking te verleenen. V 0/ Conform nee auvies van den Inspecteur van Politie wordt! op het verzoek afwijzend beschimt. Lje vergunning viordt toe v»eo.eropne00cns on I j V o b r w aard e n v e r 1 o enda. na er de öebrui- j p> ^JJj. je vergunning wordt onder de gebruikelijke voorwaarden aM- co o cedero jzeboeiiS i«rleeud i Je sloten v»ordt adressant te berichten: ledat de volle oegbreodte aan at gemeente t dac de v,egmoston na door openbare emen .oe omen «e ie x aamd n ci x x e n ioratn o^j^jo^jxveii) :e ld en amd dat restitutie van voor egaanleg gestorte nie c ij,n plaace neocerij aangezien na voltooxiiigt, van den ..eg de gemeente van andere grondeigenaren of bout:ondernemers geen oijdrage man verkrijgen 4e. dat omtrent de vraag ox aaressant zeix de ..eg mag aanleggen no0 zal tornen bericht, tan den fechnisch muOtenaar openbare ermen opdracht te ocvéii punt i. en 4 uxt te .,emen en oe rapixorteerext. lonform beoioton. 1a' Aa c-l. siX et si Ti j Ci Ij X J Tl g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 214